Joodse Feesten 1

Mijn liefde voor de Joodse Feesten begon met een cadeau van geliefde vrienden uit Jeruzalem: een Middeleeuwse Haggadah, de Vertelling die tijdens het Sedermaal gelezen wordt. Een verhaal over bevrijding uit slavernij. Een wereld van rijkdom vanuit het Joods gedachtegoed ontvouwde zich. Daarna volgde er meer, veel meer…

JOUW LIEFDE IS ZOETER DAN WIJN! 60 X 75

Mijn beker vloeit over....

JOUW LIEFDE IS ZOETER DAN WIJN!  60 X 75

ONDERBREKING (SJABBAT) 140 x 40 verkocht

Elke dag heeft zijn eigen kleur. Zes dagen regeren drukke agenda’s: er worden zaken gedaan, bomen omgehakt, gereisd, getrouwd en gecreëerd. Maar de zevende dag, de sjabbat, is voor Hem - als een onbeschreven blad - even afstand nemen van ons drukke gedoe

ONDERBREKING (SJABBAT) 140 x 40 verkocht

ETS CHAJIEM (verkocht)

Levensboom is de naam van de houten stok waarop de Tora gerold is

ETS CHAJIEM (verkocht)

ETS CHAJIEM 2

ETS CHAJIEM 2

AWAKENING 100 X 70

AWAKENING 100 X 70

POERIEM – MEGILLA 85 x 45

Hoe een eenvoudig Joods meisje haar volk redde van de vernietiging

POERIEM – MEGILLA  85 x 45

De naam van de Eeuwige komt in deze rol niet voor; zijn ‘hand’ lijkt verhuld... maar hier en daar zie je een doorkijkje naar de werkelijkheid daarachter...

BAROECH (1) 50 x 50 verkocht

‘Gezegend bent u, Schepper van de vrucht van de wijnstok’

BAROECH (1)  50 x 50 verkocht

BAROECH (2) 50 x 50 in opdracht

Dankbaarheid verbindt het aardse met het hemelse

BAROECH (2)  50 x 50  in opdracht

RACHEM 50 x 50 verkocht

‘Ontferm u Heer, over Israël uw volk en over Jeruzalem uw stad’

RACHEM 50 x 50 verkocht

‘Onwrikbaar is mijn liefde voor jou, onwankelbaar mijn belofte’

HALLELOE 50 x 50 verkocht

Ik prijs u, ondanks alles... Goud, gelouterd in het vuur

HALLELOE 50 x 50 verkocht